ROMANA | ENGLISH | CONTACT
 
Cauta

 Managementul calitatii


 

Fiind o companie dedicata oferirii de servicii si produse de cea mai buna calitate, ROEL electronics doreste sa dovedeasca acest lucru nu numai prin promisiuni, ci si prin certificari legale care sa ateste calitatea la toate nivelele. Încă de la început, compania ROEL a dorit sa asigure clientii ca livreaza produse si servicii de calitate, astfel ca ROEL electronics a fost printre primele companii din domeniu care a implementat un Sistem de Management al Calitatii.

Scurt istoric:

 • in anul 2000 a fost certificat sistemul de management al calitatii conform ISO 9001:1994 care ne-a intarit pozitia de producatori de calitate; organism de certificare SRAC.
 • in anul 2005 sistemul de management al calitatii a fost certificat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000); SRAC a emis certificatul nr. 258.
 • in Octombrie 2007 pentru sistemul de management al calitatii s-a emis un nou certificat nr. 258/1 (odata cu acreditarea SRAC de RvA-Olanda-RvA C546 si ESID-Grecia-nr.325-2)
 • in Noiembrie 2007 certificarea sistemul de management al calitatii a fost completata prin certificarea sistemului de management de mediu si certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale, demonstrand inca o data ca deviza noastra este si ramane calitatea pe toate planurile; pentru Mediu SRAC a emis certificatul nr. 1510 conform conditiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) iar pentru Sanatate si Securitate Ocupationala SRAC a emis certificatul nr. 638 conform conditiilor din referentialul OHSAS18001:2004 (OHSAS 18001:1999)

Sistemul de Management al Calitatii a fost în continuu îmbunatatit si dezvoltat, astfel ca astazi avem certificat un sistem de management integrat care se aplica tuturor proceselor din toate departamentele organizatiei: proiectare, dezvoltare, management de proiecte, productie, comercializare, instalare, punere în functiune si service.
Sistemul de Management Integrat este evaluat periodic pentru eficacitate prin audituri interne si analize ale conducerii, pentru a se asigura îmbunatatirea permanenta a acestuia.
Standardele de excelenta si angajament ale ROEL electronics S.A. in domeniul calitatii contureaza filosofia companiei. Ne-am luat angajamentul de a oferi nivele superioare de servicii si design al produselor dezvoltand un program care sa capaciteze toata compania. Echipa de conducere si managementul calitatii se straduiesc sa asigure servicii de prima clasa cu fiecare ocazie.

Declaratia de Politica a Presedintelui S.C. ROEL electronics S.A.
Privind Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate si Sanatate in Munca

Politica S.C. ROEL electronics S.A. in domeniul sistemului de management integrat este de a conduce la ascensiunea si mentinerea companiei in topul firmelor de profil prin calitatea produselor livrate / serviciilor prestate.

Prin aceasta Presedintele S.C. ROEL electronics S.A. :

 • Recunoaste ca Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate si
  Sanatate in Munca este o prioritate de varf si un factor determinant pentru dezvoltarea durabila si stabilirea unor politici, programe si practici pentru conducerea proceselor si activitatilor pe care le desfasoara , intr-o maniera de respect fata de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca.
 • Se angajeaza :
  - sa documenteze, implementeze, mentina si sa actualizeze continuu prezenta politica;
  - sa se conformeze cu cerintele legale si alte cerinte referitoare la calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, conform standardelor de referinta;
  - sa satisfaca cerintele si asteptarile clientilor sai si a altor parti interesate.
  - sa imbunatateasca continuu performantele de calitate, mediu si SSM si sa previna poluarea;
  - sa implice intreg personalul la gasirea celor mai bune solutii in problemele de calitate, mediu si SSM;
  - sa asigure constientizarea, instruirea si motivarea salariatilor pentru crearea unei autentice culturi organizationale;
  - sa identifice pericolele, sa evalueze si sa tina sub control riscurile la toate locurile de munca si procesele sistemului de management integrat;
  - sa asigure intretinerea si exploatarea corespunzatoare a echipamentelor din dotare, luand in consideratie diminuarea impactului negativ asupra mediului si a pericolelor de SSM;
  - sa asigure promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii si clientii orientati catre
  managementul performant de calitate, mediu si SSM.
 • Garanteaza asigurarea resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite .
  Toti angajatii S.C. ROEL electronics S.A. isi vor continua eforturile pentru certificarea, mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate- Mediu-Securitate si Sanatate in Munca, conform cerintelor la zi ale standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si referentialului OHSAS 18001.
  Acesta politica este comunicata, obligatorie si inteleasa de intregul personal ; ea este disponibila pentru public .